Drouwenerzand Attractiepark is het voordeligste pretpark van Europa. Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten de interne processen en organisatie goed georganiseerd zijn. Het kan altijd beter en met betrekking tot de inzet en communicatie van het personeel kon er nog geoptimaliseerd worden. Begin vorig jaar is er een selectietraject gestart voor de keuze van een personeelsplanningsysteem. Planbition kwam hier als beste naar voren en eind maart is hier definitief akkoord op gegeven. In april is Planbition ingericht en zijn de planners getraind. In mei worden de medewerkers getraind in het gebruik van hun eigen digitale roosters en is Planbition operationeel. Dit alles in een tijdsbestek van nog geen twee maanden ! De voordelen die worden behaald middels de inzet van Planbition zijn onder andere:

  • tijdsbesparing,
  • gemak in gebruik (gebruiksvriendelijk),
  • medewerkers hebben inzicht in hun eigen en totale dienstrooster,
  • medewerkers kunnen op eenvoudige wijze diensten ruilen met elkaar.

Daarnaast wordt de samenwerking en het contact als zeer prettig ervaren, alle vragen en opmerkingen die er waren zijn mogelijk of worden gelijk geregeld.